Sustainable

Responsible sources –
recyclable materials

Simple

Easy open –
no tools needed

Safe

Food secure –
versatile solutions

- Fiber packaging solutions

The consumer packaging of the future

Cefapac_4
cefapac_logo_justincarton_two

CefaPac is made with an easy open solution, so the packaging can be easily opened without the use of scissors or other ‘tools’.

Cefatray_2
CefaTray_strong and clean

CefaTray is a new packaging concept intended for foodstuffs in all varieties. Moisture and grease barriers are adapted to each individual product. 

Low impact - high reward

With an ambition to help companies move their
packaging into the circular economy – CefaPac
offers a wide array of 100% fiberbased packaging solutions.
Versatile, robust and easy to recycle!

From FSC certified materials we can offer sustainable carton
from renewable sources honouring the whole value chain.

Read more about FSC and download our certificate on www.moltzau.no

FSC

HVA ER CEFATAY?

CEFATRAY er utviklet etter samme tankegang og filosofi som CEFAPAC, men er beregnet for emballering av næringsmidler. Lik CEFAPAC, som erstatter blisterpack i plast og andre materialkombinasjoner, vil CEFATRAY kunne erstatte mye av dagens trauemballasje (skåler) for mat, både tørre og fete næringsmidler. Som råmateriale bruker vi kun kartongkvaliteter basert på ren, ny fiber fra nordisk skog. Denne skogsindustrien er blant verdens mest bærekraftige selskaper og det er herfra vi får vårt rene og sterke materiale til produksjonen av CEFATRAY. Markedet etterspør i økende grad materialer fra fornybare kilder, og utviklingen av kartong som emballasjemateriale har vært gjenstand for en enorm utvikling de seneste år, ikke minst med tanke på styrke og fleksibilitet.
I tillegg er jo nyfiberbasert (jomfruelig) kartongmateriale en nødvendig og førsteklasses «råvare» til gjenvinningsindustrien som skal bruke fibrene videre til ny emballasje. Uten denne tilførsel av jomfruelig materiale, vil gjenvinningen av generell forbrukeremballasje stoppe opp. Alt ettersom hvilken type mat som skal emballeres, vil vi tilpasse CEFATRAY-materialet til det aktuelle produkt. I CEFATRAY-produktene bruker vi ikke lim, men de blir likevel tette nok til alle typer næringsmidler. En del matprodukter krever sikkerhet for gjennomtrenging av fett osv., og da vil vi utstyre CEFATRAY tilsvarende, altså med fett- og fuktighetsbarriere. I første fase er planen å kunne tilby CEFATRAY i noen standard formater med tilhørende maskiner for montering av lokk osv. Hele komplette maskinkonsepter vil etter hvert kunne installeres hos aktuelle produsenter av næringsmidler..

Contact us!

eirik

Eirik Faukland

christin

Christin M. Faukland-Martinsen