Enkelt

CefaPac er laget med easy open løsning, så det enkelt kan åpnes uten bruk av saks eller andre 'verktøy'.

Rent

Produsert fra bærekraftig skandinavisk skog eller resirkulert materiale. Godt for deg, godt for naturen.

Trygt

Trygg emballasje som passer på dine produkter om det trenger litt ekstra beskyttelse eller ren kontaktflate.

cefapac_logo_virgin_fiber
cefapac_logo_recycled_fiber
cefatray_logo

HVA ER CEFAPAC?

Blisterpack, eller opphengsemballasje, er en av verdens mest benyttede emballasjekonsepter.
Tradisjonelt har denne type emballasje bestått av 100% plast eller en kombinasjon av plast og kartong.

Da vi utviklet CEFAPAC, var det ut fra to hovedpoeng, nemlig bærekraft og EasyOpen. Derfor består CEFAPAC-produkter helt av kartongmateriale, enten limt eller sveiset.
Man kan velge mellom to typer kartongmateriale: Nyfiber eller recycled. Disse materialtyper skal kunne dekke behovet til alle slags produkter, recycled for lettere og mindre produkter og nyfiber for tyngre, og kanskje litt mer eksklusive produkter. Her skreddersyr vi det hele, fra A til Å!

Poenget er at ditt blisterpack-konsept skal fungere etter hensikten, ha god profileringskraft, Easy Open og ikke minst sustainability…!
Dette er emballasjeoptimering i praksis, i og med at CEFAPAC-konseptet består av monomaterialer og er således designet for recycling!

Materialminimering er også ivaretatt i emballasjekonseptet fordi materialtykkelsen alltid blir skreddersydd til produktet den skal beskytte, altså ingen unødvendig overemballering.

Vareprodusenter vil nå i økende grad stille store krav til emballasjens totale livsløp og ikke minst hvor godt eller dårlig den er tilpasset de forskjellige avfallsfraksjoner, recycling m.m. Kort sagt, det blir et større produsentansvar.

I CEFAPAC-konseptet finnes pakkemaskiner for både små og store serier. Fra de enkleste manuelle/halvautomatiske til større automatmaskiner beregnet for millionopplag. Enhver maskin blir tilpasset det produkt eller produktserie som er ønskelig, nettopp for også her å ikke overdimensjonere noe som helst. Det er mulighet for både limt og sveiset emballasje. Det utvikles kontinuerlig nye emballasjeløsninger.

Vi optimaliserer også eksisterende emballasjekonsepter til bærekraftig løsninger i 100% kartong.

HVA ER CEFATRAY?

CEFATRAY er utviklet etter samme tankegang og filosofi som CEFAPAC, men er beregnet for emballering av næringsmidler.

Lik CEFAPAC, som erstatter blisterpack i plast og andre materialkombinasjoner, vil CEFATRAY kunne erstatte mye av dagens trauemballasje (skåler) for mat, både tørre og fete næringsmidler.

Som råmateriale bruker vi kun kartongkvaliteter basert på ren, ny fiber fra nordisk skog. Denne skogsindustrien er blant verdens mest bærekraftige selskaper og det er herfra vi får vårt rene og sterke materiale til produksjonen av CEFATRAY.

Markedet etterspør i økende grad materialer fra fornybare kilder, og utviklingen av kartong som emballasjemateriale har vært gjenstand for en enorm utvikling de seneste år, ikke minst med tanke på styrke og fleksibilitet.

I tillegg er jo nyfiberbasert (jomfruelig) kartongmateriale en nødvendig og førsteklasses «råvare» til gjenvinningsindustrien som skal bruke fibrene videre til ny emballasje. Uten denne tilførsel av jomfruelig materiale, vil gjenvinningen av generell forbrukeremballasje stoppe opp.

Alt ettersom hvilken type mat som skal emballeres, vil vi tilpasse CEFATRAY-materialet til det aktuelle produkt.

I CEFATRAY-produktene bruker vi ikke lim, men de blir likevel tette nok til alle typer næringsmidler.

En del matprodukter krever sikkerhet for gjennomtrenging av fett osv., og da vil vi utstyre CEFATRAY tilsvarende, altså med fett- og fuktighetsbarriere.

I første fase er planen å kunne tilby CEFATRAY i noen standard formater med tilhørende maskiner for montering av lokk osv.

Hele komplette maskinkonsepter vil etter hvert kunne installeres hos aktuelle produsenter av næringsmidler..

HVA ER CEFATAY?

CEFATRAY er utviklet etter samme tankegang og filosofi som CEFAPAC, men er beregnet for emballering av næringsmidler. Lik CEFAPAC, som erstatter blisterpack i plast og andre materialkombinasjoner, vil CEFATRAY kunne erstatte mye av dagens trauemballasje (skåler) for mat, både tørre og fete næringsmidler. Som råmateriale bruker vi kun kartongkvaliteter basert på ren, ny fiber fra nordisk skog. Denne skogsindustrien er blant verdens mest bærekraftige selskaper og det er herfra vi får vårt rene og sterke materiale til produksjonen av CEFATRAY. Markedet etterspør i økende grad materialer fra fornybare kilder, og utviklingen av kartong som emballasjemateriale har vært gjenstand for en enorm utvikling de seneste år, ikke minst med tanke på styrke og fleksibilitet.
I tillegg er jo nyfiberbasert (jomfruelig) kartongmateriale en nødvendig og førsteklasses «råvare» til gjenvinningsindustrien som skal bruke fibrene videre til ny emballasje. Uten denne tilførsel av jomfruelig materiale, vil gjenvinningen av generell forbrukeremballasje stoppe opp. Alt ettersom hvilken type mat som skal emballeres, vil vi tilpasse CEFATRAY-materialet til det aktuelle produkt. I CEFATRAY-produktene bruker vi ikke lim, men de blir likevel tette nok til alle typer næringsmidler. En del matprodukter krever sikkerhet for gjennomtrenging av fett osv., og da vil vi utstyre CEFATRAY tilsvarende, altså med fett- og fuktighetsbarriere. I første fase er planen å kunne tilby CEFATRAY i noen standard formater med tilhørende maskiner for montering av lokk osv. Hele komplette maskinkonsepter vil etter hvert kunne installeres hos aktuelle produsenter av næringsmidler..

Kontakt

christin

Christin M. Faukland-Martinsen