HVA ER CEFAPAC?

Blisterpack, eller opphengsemballasje, er en av verdens mest benyttede emballasjekonsepter.
Tradisjonelt har denne type emballasje bestått av 100% plast eller en kombinasjon av plast og kartong.
Da vi utviklet CEFAPAC, var det ut fra to hovedpoeng, nemlig bærekraft og EasyOpen.
Derfor består CEFAPAC-produkter av 100% kartongmateriale, enten limt eller sveiset.
Man kan velge mellom to typer kartongmateriale: Nyfiber eller recycled. Disse materialtyper skal kunne dekke behovet til alle slags produkter, recycled for lettere og mindre produkter og nyfiber for tyngre, og kanskje litt mer eksklusive produkter. Her skreddersyr vi det hele, fra A til Å!
Poenget er at ditt blisterpack-konsept skal fungere etter hensikten, ha god profileringskraft, Easy Open og ikke minst sustainability…!
Dette er emballasjeoptimering i praksis, i og med at CEFAPAC-konseptet består av monomaterialer og er således designet for recycling!
Materialminimering er også ivaretatt i emballasjekonseptet fordi materialtykkelsen alltid blir skreddersydd til produktet den skal beskytte, altså ingen unødvendig overemballering.
Vareprodusenter vil nå i økende grad stille store krav til emballasjens totale livsløp og ikke minst hvor godt eller dårlig den er tilpasset de forskjellige avfallsfraksjoner, recycling m.m. Kort sagt, det blir et større produsentansvar.

I CEFAPAC-konseptet finnes pakkemaskiner for både små og store serier.
Fra de enkleste manuelle/halvautomatiske til større automatmaskiner beregnet for millionopplag. Enhver maskin blir tilpasset det produkt eller produktserie som er ønskelig, nettopp for også her å ikke overdimensjonere noe som helst. Det er mulighet for både limt og sveiset emballasje. CEFAPAC Solutions jobber internasjonalt og utvikler nye emballasjeprodukter i kartong.

Vi optimaliserer også eksisterende emballasjekonsepter til bærekraftig løsninger i 100% kartong.

PRODUSENT